העסקים או ספקי השרות המפרסמים או מופיעים באתר "ליגה" בעלי מקצוע מומלצים בכתובת ligga.net חתומים על אמנת שירות וניהול עסקים המפרטת את תנאי הסף למתן שירות אמין,  איכותי ומקצועי,

והם מקבלים על עצמם להיות חשופים למעקב וביקורת מצד הלקוחות והמערכת המנהלת את האתר.

אמנת שירות וניהול עסקים

האמנה

אמנה זו קובעת כי הכללתו של כל אחד מהמפרסמים המופיעים באתר זה מהווה התחייבות של אותו נותן שירותים ובעל עסק

ליתן שירותים לצרכנים שונים ולנהל עסקים עמם על פי אמות המידה והכללים המפורטים באמנה זו.
האמנה מפרטת את הקריטריונים הנדרשים על מנת להיכלל בקבוצת המפרסמים באתר זה.

הקריטריונים
על המפרסמים באתר להיות ספקי שירות ובעלי עסקים בתחומים שונים מצהירים כי הינם מתאימים ועומדים בתנאי השירות וניהול העסקים המפורטים באמנה זו.

הקריטריונים הנדרשים על מנת להיכלל במסגרת המפרסמים הינם:
* ההסמכה הנדרשת עפ"י חוק בארץ
* התחייבות לעמידה בתנאי אמנה זו

התחייבות נותני השירות ובעלי העסקים
כל אחד מהמפרסמים מתחייב בזאת:

  * מתן שירות וניהול עסקים באדיבות, ביושר ובהגינות תוך מתן יחס אישי
* להציג ללקוחות מחיר כולל והוגן טרם ביצוע על הרכישה, העבודה או ההזמנה
* לעמוד בלוחות הזמנים כפי שנקבעו עם הלקוח
* לתת שירות מקצועי ואמין
* לספק שקיפות לגבי חומרים/חלפים
* לעמוד ביושרה אחרי המצגים וההתחייבויות
* לספק אחריות על החלקים/החומרים והעבודה בהתאם לסיכומים
* להמנע בכל דרך מפגיעה בלקוחות

התחייבות נותן השירות
אני מתחייב בזאת לעמוד בקריטריונים המפורטים באמנה זו ולפעול על פי הוראותיה.

ליגה בעלי מקצוע מומלצים מאחל הצלחה לכולנו.